Sự liên kết của chúng tôi.....
     Những giải pháp bất động sản của bạn

 

Chọn ngôn ngữ  
   Chọn Quốc gia        
  • image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five
  • image six

Giới thiệu

Realtylink Singapore thành lập vào tháng 08 năm 1999, cung cấp dịch vụ một cửa toàn diện trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, tư vấn, mua bán, thuế, tư vấn phát triển và các dịch vụ quản lý bất động sản,, quản lý tòa nhà.

Realtylink được nhận chứng nhận ISO 9001:2008, chất lượng của Viện khảo sát và thẩm định giá Singapore (SISV), Hiệp hội bất động sản và quản lý thiết bị (APFM), chứng nhận an toàn lao động và y tế (BIZSAFE) Level 4, và đặc biệt vừa nhận được giải thưởng là 1 trong 100 doanh nghiệp đạt chất lượng kinh doanh tốt nhất Singapore trong năm 2013.

Năm 2012, Realtylink mở rộng kinh doanh vào thị trường Việt Nam, thành lập công ty cổ phần tư vấn Realtylink (Việt Nam) chuyên về quản lý vận hành tòa nhà, chung cư, bệnh viện, trường học, khách sạn,… .

Ban Diều Hành Công Ty

Cơ Cấu Công Ty