Sự liên kết của chúng tôi.....
     Những giải pháp bất động sản của bạn

 

Chọn ngôn ngữ  
   Chọn Quốc gia        
 • image one
 • image two
 • image three
 • image four
 • image five
 • image six

Nghề nghiệp với Realtylink

Do sự tăng trưởng nhanh chóng của chúng tôi và mở rộng kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên đủ điều kiện :

Quản lý chung cư

 • Thực hiện chức năng hành chính, tài chính và bảo trì
 • Có Văn bằng / Bằng cấp trong quản lý bất động sản hoặc tương đương
 • Lãnh đạo tốt và kỹ năng giao tiếp
 • Bắt buộc có kiến thức về BMSMA

Điều hành tài sản

 • Gữi và quản lý bất động sản
 • Hỗ trợ trong việc thực hiện chức năng hành chính, tài chính và bảo trì.
 • Có Văn bằng Quản lý bất động hoặc tương đương
 • Ưu tiên có kiến thức về BMSMA

Kỹ thuật viên

 • Sửa chữa và khắc phục sự cố thiết bị dịch vụ xây dựng
 • Quản lý phụ tùng thay thế và thực hiện bảo dưỡng
 • Kỹ thuật điện tử NTC 2 hoặc NTC 3 / cơ khí hoặc tương đương

Trợ lý hành chính

 • 1 đến 2 năn kinh nghiệm
 • Thành thạo máy tính văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Bằng cấp đại học hoặc tương đương

Xin vui lòng e-mail bao gồm CV và thư nêu rõ trình độ, kinh nghiệm, mức lương dự kiến ​​và số điện thoại của bạn hr@realtylink.com.vn