Realtylink Việt Nam ban hành chính sách phúc lợi cho nhân viên trong mùa dịch

01/08/2021


Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Ban giám đốc công ty Realtylink Việt Nam vừa có ban hành chính sách phúc lợi cho nhân viên bị cách ly tập trung hoặc tại nơi làm việc để thể hiên sự quan tâm và động viên tinh thần nhân viên.
Vì chúng ta là một gia đình