/

GIÁM SÁT NHÀ XƯỞNG (GIÁM SÁT DỊCH VỤ)

Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Mục đích công việc/Purpose :

- Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công việc vận hành nhà xưởng GNP Yên Bình- Thái Nguyên bao gồm chăm sóc khách hàng, quản lý vận hành, quản lý nhà thầu phụ ( bảo vệ, vệ sinh, diệt côn trùng, cây xanh, kỹ thuật,..)

Responsible for directly managing the operation of GNP Yen Binh - Thai Nguyen including customer care, subcontractor management (protection, cleaning, insecticides, trees, engineering,.)

- Phối hợp với Phòng vận hành và công ty hoàn thành các báo cáo, quy trình công việc, cập nhật các tình trạng công việc ở dự án, phối hợp xử lý công việc, thực hiện các công việc liên quan và kiểm tra nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành dự án. 

Coordinate with the Operations Department and the company to complete reports, work processes, SOPs, update project work status, coordinate work handling, perform related work and check lift high-quality project management service.

II. Trách nhiệm & nhiệm vụ chính/ Main Roles & Responsibilities: 

1. Công việc chính/ Main task :

- Giám sát toàn bộ hoạt động của dự án/ To supervise & monitor all project activities.

- Xử lý sự cố kỹ thuật / To handle technical (M&E) problems

- Hỗ trợ tư vấn khách thuê các vấn đề kỹ thuật (Tư vấn đấu nối, lắp đặt thêm thiết bị, hổ trợ khắc phục sự cố các thiết bị của Chủ đầu tư trang bị như cửa cuốn, bàn nâng, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện chính…), pháp lý (kiểm tra hồ sơ PCCC, kiểm định chống xét. Kết quả xét nghiêm nước SH….). / To support Tenant in consulting technical issues (Consulting on connecting, installing equipment, supporting to troubleshoot problems of Investor as fixing rolling doors, lift table, water supply and drainage system ...), legal matters ( check on fire prevention documents, test lightning systems, water test ...) 

- Giám sát vấn đề kiểm soát năng lượng, ngăn ngừa rủi ro, giới thiệu tiện ích của hệ thống nhà máy với khách xem nhà máy để thuê, thay mặt hỗ trợ Chủ đầu tư giao nhận và kiểm tra đánh giá hiện tra cơ sở vật chất với khách thuệ và trả nhà xưởng, cập nhật báo cáo Chủ đầu tư…. / To supervise the issue of energy control, prevent risks, introduce utilities of the plant system to customers to see the factory, on behalf of investor to receive and check the current assessment of facilities before handling to tenants.

- Gửi báo cáo định kỳ hằng tháng cho Chủ đầu tư./ To submit the monthly reports to Investor. 

- Quản lý, giám sát nhà thầu phụ (an ninh, giám sát vệ sinh , cảnh quan và diệt côn trùng). Nhà thầu của CĐT, khách thuê. / To manage, supervise sub-contractors (security, cleaning, pest control and landscaping) 

- Kiểm tra hằng ngày các hoạt động của nhà thầu phụ, đưa ra các đề xuất cải thiện dịch vụ. / Check daily the activities of subcontractors, give suggestions for service improvement. 

- Soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ, training nhân sự, xử lý các thắc mắc, ý kiến khách hàng. / Drafting documents, archiving records, training human resources, handling queries and customer comments. 

- Khai thác giá trị tối đa giá trị tài sản của khách hàng / Exploit the maximum value of the client's property

2. Công việc hỗ trợ/ Supporting : 

- Hỗ trợ nhận bàn giao dự án mới. / Supporting in taking over/handing over projects. 

- Hỗ trợ training đội ngũ nhân sự tại dự án. / Supporting training site manpower. 

- Kiểm tra tính phù hợp các quy trình và đề xuất cải thiện lên Phòng vận hành. / Check process/checklists suitability and recommend improvement to Operations Department. 

- Rà soát lại tất cả các mẫu forms, checklists, việc ứng dụng các mẫu forms, thông báo đúng form mẫu, quy định công ty. / To review all forms, checklists using as per company forms & notifications format and regulations. 

- Cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động ở dự án cũng như chất lương dich vụ, các nguy cơ có thể xảy ra, quan hệ nhân sự nội bộ , các nhân sự nhà thầu và khách hàng. / Timely update and report on project activities as well as service quality, possible risks, internal personnel relationships, contractors and Investor.

- Kiểm tra các biển báo tại dự án, bổ sung nếu cần thiết. / Check all signage, replace if necessary. 

- Hỗ trợ, giám sát và đề xuất cải thiện công tác quản lý vận hành (bao gồm hành chính, kế toán, dịch vụ nhà thầu….) tại các dự án / To assist, supervise and provide operations support (included administrations, accounting, services,…) 

- Hỗ trợ kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, đóng file lưu và phân loại hồ sơ, dán nhãn hồ sơ (kế toán, admin, các thông báo,…). / Supporting to check the filing, labeling and proper recording (accounting, admin, notifications). 

- Kiểm tra các sổ ghi chép các phản hồi của cư dân. Xử lý các thông tin của khách thuê. / Check the handbook, diary book of residents’ feedback. 

3. Các công việc được giao khác/ the others.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Có kiến thức về lĩnh vực quản lý vận hành./ Knowledge in accounting and facility management. 

- Luôn hoà nhã, thân thiện / Always kind, friendly. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và chịu được áp lực công việc cao. / High responsibility in work and ability to work under high pressure. 

- Khả năng trong các kỹ năng máy tính, tìm kiếm trên internet, Microsoft Office bao gồm Word, Excel và Outlook cũng như các ứng dụng phần mềm cộng đồng. / Competence in personal computer skills, internet search, Microsoft Office including Word, Excel, PowerPoint and Outlook as well as community software applications. 

- Có khả năng quản lý nhân sự, làm việc đội team. / Ability to manage human resources, teamwork. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương tháng 13, Bonus dự án theo KPI

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước      

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật bảo hiểm      

- 12 ngày phép/năm      

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín      

- Du lịch, nghỉ dưỡng thường niên