CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI

 

Công Nghệ Sáng Tạo

SkyERP - Sample 1 for three columns

Hệ Thống Facility Booking

Hệ thống Facility Booking là một phần của cổng thông tin điện tử mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng tương ứng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt dịch vụ của người dùng thông qua internet mọi lúc, mọi nơi.

SkyERP - Sample 2 for three columns

Cổng Thông Tin Cư Dân

Hóa đơn thanh toán và phí dịch vụ, thông báo và phản hồi của cư dân, đăng ký tạm trú, mua sắm online.

SkyERP - Sample 3 for three columns

Ứng Dụng Di Động

Khách hàng / cư dân có thể truy cập vào Cổng thông sản và phản hồi qua điện thoại thông minh của họ.

SkyERP - Sample 2 for three columns

Quản Lý Công Việc Của Bộ Phận Kỹ Thuật

Work order là phần mềm quản lý các công việc và tiến độ thực hiện của bộ phận kỹ thuật. Nhân viên sẽ nhập các yêu cầu công việc của cư dân phản hồi và hệ thống sẽ tự động tạo lịch trình bảo trì dự phòng / sửa chữa (PM / CM) đúng tiến độ.